Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Podstawa prawna:

Uchwała Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019r w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018r,poz.1358.).

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu od 01.09.2021r

Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 - 13:00.
Dzieci sześcioletne objęte są realizacją bezpłatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową w godzinach 6:00 - 8:00 i 13:00 - 17:00.

Miesięczna opłata za przedszkole dla dzieci  sześcioletnich składa się z opłaty za żywienie.
Miesięczna opłata za przedszkole dla dzieci do lat pięciu składa się z dwóch części:
- opłaty za korzystanie z opieki wykraczającej poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w ramach podstawy programowej.
- opłaty za żywienie.
Miesięczna opłata dla dzieci do lat pięciu obejmuje:
- opłatę miesięczną, która stanowi iloczyn godzinowej stawki dziennej oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
- za każdą rozpoczęta godzinę pobierana jest opłata w wysokości 1,00zł.

Z opłat za świadczenia zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Informujemy, że stawka za żywienie wynosi 12,00zł za 3 posiłki dziennie w tym:
- I śniadanie - 30% stawki żywieniowej
- obiad - 50% stawki żywieniowej
-podwieczorek - 20% stawki żywieniowej

Wpłaty należności za przedszkole należy dokonać na rachunek bankowy do 15 ego każdego miesiąca na podany numer konta: 25 1240 1037 1111 0011 0916 6909