Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad :

 1. Przyprowadzone dziecko musi być absolutnie zdrowe, nie wykazujące objawów chorobowych ( katar, kaszel, gorączka, złe samopoczucie).
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, rodzic zostaje natychmiast zawiadomiony i jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (najpóźniej w ciągu godziny).
 3. Dziecko z objawami chorobowymi będzie izolowane od innych dzieci w miejscu do tego przygotowanym.
 4. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola muszą być absolutnie zdrowi.
 5. Zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa w domowej izolacji.
 6. Osoby wchodzące na teren przedszkola są zobowiązane do stosowania środków ochrony osobistej ( maseczki, dezynfekcja rąk),
 7. Dzieci w ramach stosowania środków ochrony, mają obowiązek po wejściu do sali zabaw umyć ręce mydłem i ciepłą wodą.
 8. Rodzice mogą wejść do przedszkola tylko w obrębie przedsionka, jednocześnie mogą w nim przebywać dwie osoby dorosłe z zachowaniem dystansu.
 9. Do szatni przedszkolnej dzieci wchodzą same, pomaga im pracownik obsługi.
 10. Budynek przedszkola jest cały czas zamknięty, poza godzinami: 6:00-8:20 oraz 14:40- 17.00.
 11. Kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez e- mail, grupę klasową na facebook lub telefonicznie po zakończeniu pracy nauczyciela w grupie. Kontakt osobisty jest możliwy po telefonicznym umówieniu spotkania.
 12. Kontakt z dyrektorem jest możliwy poprzez e-mail lub telefonicznie. Kontakt osobisty jest możliwy po telefonicznym umówieniu spotkania.