Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, a także związanych z emisją i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies na poziomie swojej aplikacji.

 • 1

SZANOWNI PAŃSTWO,
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA 2018r. A ZAKOŃCZY 23 MARCA 2018r.,
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI


Adresy stron internetowych dla rodziców:

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

 

https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna od 05 marca 2018 r. od godz. 8:00 do 23 marca 2018 r. do godz. 15:00)

 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm)

 1. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 1. dzieci urodzone w latach 2012– 2015,
 2. dzieci z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA

 1. Dzieci urodzone w 2016 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.) na wolne miejsca.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2017/2018 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

 1. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru – 32 punkty,
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,
 3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,
 4. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 5. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,
 6. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

5 MARCA 2018 r. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 23 MARCA 2018 r. DO GODZ. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
  1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego:
 3. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
 4. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

 

 

 

Poniżej oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:
samotne_wychowywanie.pdf

Oświadczenie o wielodzietności:
 

Dane teleadresowe

42 651 20 20
504 823 066
 

Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi 
ul. Gnieźnieńska 9, 91-048 Łódź
 

przedszkole@pm42.pl